Santa Bremor on usaldusväärne kvaliteetsete toiduainete tarnija. Usaldusväärsuse tagamiseks järgib ettevõte oma töös kehtivat kvaliteedi- ja hügieeninõudeid ning energia- ja keskkonnapoliitikat.

Sertifikaadid

Toodangu kõrge kvaliteedi ja ohutuse tagamiseks on Santa Bremori tootmisprotsessid sertifitseeritud vastavalt kvaliteedi- ja ohutusjuhtimissüsteemide standarditele НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points), ISO 9001, IFS (Standard for auditing guality and food safety of food products), BRС (Global standard food Safety), ISO 5001, ISO 14001.


logo

2002. aastal sai Santa Bremor esimesena Valgevenes HACCP (Hazard Analysis and critical Conrtrol Points) standardil põhineva kvaliteedi ja toiduohutuse juhtimissüsteemi vastavussertifikaadi (riskianalüüs ja kriitilised kontrollpunktid).

logo

2005. aastal läbis ettevõte edukalt kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifitseerimise vastavalt rahvusvahelisele standardile ISO 9001. Süstemaatiline lähenemine kvaliteedijuhtimisele võimaldab ettevõttel tagada toodetavate toiduainete järjepideva kvaliteedi.

logo

2010. aastal sertifitseeris Santa Bremor kvaliteedi ja toiduohutuse juhtimissüsteemi vastavalt rahvusvahelistele standarditele IFS (Global Standard Food Safety) ja BRC (Global standard food Safety).

logo

IFS ja BRC standarditele vastavus suurendab ettevõtte usaldusväärsust suurte kodumaiste ja välismaiste partnerite ees ning võimaldab meil oma tooteid tarnida Euroopa Liitu ja teistesse Euroopa riikidesse.

logo

2016. aastal läbis Santa Bremor edukalt STB ISO 50001 ja STB ISO 14001 standarditele vastava sertifitseerimise, mis kinnitas, et ettevõte juurutab ja täidab energia- ja keskkonnajuhtimissüsteemide nõudeid.

logo

Energia- ja keskkonnajuhtimissüsteemide juurutamise eesmärk on saavutada suurem energiatõhusus ja tootmise keskkonnasäästlikkus, loodusvarade ratsionaalsem kasutamine ja keskkonna säilitamine tulevastele põlvkondadele.


logo

Santa Bremori tootmislabor on akrediteeritud Valgevene Vabariigi riikliku akrediteerimissüsteemis tehnilise pädevusega vastavalt STB ISO/IEC 17025-2007 nõuetele ja on lisatud tolliliidu sertifitseerimisasutuste ja katselaborite (-keskuste) ühtsesse registrisse, mis koosneb asutustest, mis hindavad toodete vastavust tolliliidu tehniliste eeskirjade nõuetele.


Lae alla